Det skulle innebära att Moderaterna lägger 60 miljarder medan regeringen lägger 40 för 2017-2020.
 
– Skillnaden mot regeringen är att vår stapel är 20 miljarder högre fram till 2020 och att det är finansierat, säger Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra på en pågående presskonferens.
 
Dels lägger Moderaterna som regeringen 10 miljarder i anslag till kommunerna. Till det kommer riktade tillskott till skolan på 5,6-12,1 miljarder kronor till skolan, varav den största posten är en extra timmes undervisning på lågstadiet på 1,3-5,3 miljarder.

Av tillskotten till skolan räknar Moderaterna att 3,8-9,4 miljarder blir en förstärkning för kommunerna.

Förslagen som presenterades var tidigare kända, förutom en examensbonus på 50 000 kronor för lärarstudenter som klarar examen i tid.