Under sitt tal på Sverigemötet presenterade Ulf Kristersson vallöftena:

1. medlemskap i Nato
– Som svensk statsminister kommer jag att göra allt jag kan för att leda Sverige in i Nato under nästa mandatperiod. Det är som den finska statministern sa nyligen. Det finns två beslut att fatta, att välja gå med eller välja att stå utanför. Att inte vilja gå med är också ett beslut, sade Ulf Kristersson på kongressen.

2. rusta upp försvaret
– Det kommer att kosta att nå Natostandard på 2 procent av BNP, minst 50 miljarder per år. Men sätter man det i förhållande till de 270 miljarder om året som utanförskapet kostar, framstår investeringen som fullt överkomlig.

3. upprätta lag och ordning

4. bygga ett helt fossilfritt energisystem
– Ska Sverige få ny kärnkraft behöver vi börja nu. Det processen har vi påbörjat så att vi ska vara startklar så fort vi tillträder.

5.  återinföra arbetslinjen.