Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson räknar med att det kommer att krävas 60-65 miljarder att genomföra den överenskomna politiken.

– Det innebär att mer av reformutrymmet är intecknat i början av en mandatperiod än för någon tidigare regering. Överenskommelsen är en sorts önskelista från fyra partier där ingen har ansvar för helheten och då går vi sannolikt in i en lågkonjunktur, säger hon.

Är det så att en lågkonjunktur kan göra det möjligt för Stefan Löfven att undvika att införa de liberala reformerna?

– Det ska inte jag svara på, men Stefan Löfven är ju vinnaren, säger Elisabeth Svantesson.

Hon berättar varför hon ser Stefan Löfven som vinnaren:

– Han får fortsätta vara statminister i en rödgrön regering. Han har lyckats splittra Alliansen. Han säger att har gjort stora eftergifter, men två tredjedelar av alla punkter i överenskommelsen fanns det en majoritet för i riksdagen och de skulle ändå ha genomförts.  Stefan Löfven kom billigt undan. Dessutom sitter den i makten med taktpinnen för utredningar. Risken finns att många reformer hamnar i utredningsdimman.

Elisabeth Svantesson anser även att ”vanliga löntagare” inte får ta del av reformer som avskaffad värnskatt, att arbetslinjen ”urholkas” med reformer som en betald familjevecka och att det saknas pengar till ”lag och ordning”.

– Jag blir inte förvånad om vi till exempel får skattehöjningar på bensin och diesel. Det oroande tecken i fördelningsprofilen. Men vi kommer att vara i opposition och se till att vanliga löntagare får ta del av reformerna som görs.

Just rollen som opinionsparti vill Moderaterna ta, om den rödgröna regeringen fortsätter. För den rollen kan inte Liberalerna eller Centerpartiet ta, anser Gunnar Strömmer, Moderaternas partisekreterare.

– Det håller inte att säga att man är ett oppositionsparti. Centerpartiet och Liberalerna är förhindrade att samarbeta med Moderaterna, även om de skulle vilja det. Den som läser överenskommelsen ser att de blir stödpartier. Då går vi som borgerligt parti i opposition, säger han.

Gunnar Strömmer berättar också att Centerpartiet och Liberalerna inte har velat diskutera sakpolitik med Moderaterna sedan valet.

– Vi har varit öppna för förhandlingar och vår politik rymmer med råge punkterna i överenskommelsen med Socialdemokraterna.

Moderaterna, som behöver passivt stöd från SD, påpekar att det är oklart hur mycket inflytande Vänsterpartiet egentligen får på Socialdemokraternas, Centerpartiets, Liberalernas och Miljöpartiets politik.

– I överenskommelsen står att Vänsterpartiet ska uteslutas från all politik under mandatperioden. Nu har Jan Björklund (l) börjat prata om att ’minimera’ inflytandet. Jonas Sjöstedt (v) kommer med krav på att han ska förhandla med regeringen, och fick omedelbart förhandlingar med Stefan Löfven. Det tog tre dagar innan överenskommelsen är ute på det sluttande planet.