Moderaterna i Stockholm håller på att utveckla ny politik. I arbetsgruppen Resan in i Stockholm ska film börja användas i arbetet. 7-8 filmer ska visas där olika personer som företräder arbetsgivare berättar vad de anser politiken kan göra så att fler jobb skapas i Stockholm.
 
I den första filmen ger företagarnas vd Gunther Mårdner sina tre tips. Filmerna visas på Youtube och sociala medier.
– Vi är ett litet team som åker ut och träffar och filmar personerna. Det är ett sätt att få inspel till vår politikutveckling, säger Josefin Malmqvist, kommunalråd i Sundbyberg och ordförande för arbetsgruppen som arbetar med jobb, integration och tillväxt.
Frågan är varför personerna som kommer med inspel ska filmas och visas?

– Vi hoppas få in fler inspel och idéer, men också på att skapa en diskussion kring frågorna.


Vilka tänker ni ska se filmerna?

– Framförallt företrädare för regionen som är intresserad av politik och personer som är intresserade av samhällsfrågor och vad politiken håller på med.
Andra som är klara för Moderaternas filmer är Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare, Nima Sanandaji, ordförande för European Centre for Policy Reform and Entrepreneurship, Eva Östling, vd på Visita och Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svensk Näringsliv ska vara med.
– Vi har valt olika personer som företräder arbetsgivare som anställer många och som har tankar om hur jobben kan bli fler i Stockholm, förklarar Josefin Malmqvist.
 
gruppen Resan in i Stockholm fetade är med i filmteamet
Josefin Malmqvist, kommunalråd Sundbyberg, ordförande i gruppen
Charlotte Broberg, vice ordförande, tillväxt- och regionplanenämnden, Stockholms läns landsting
Christofer Fjellner, Europaparlamentariker
Ida Drougge, riksdagsledamot
Dag Klackenberg, riksdagsledamot och företagare
Johanna Sjö, vice ordförande arbetsmarknadsnämnden Stockholms stad
Jimmy Baker, oppositionsråd Botkyrka
Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande Tyresö
Helena Walentowicz, Muf
Fredrik Wevle, politisk sekreterare i Täby och sekreterare i gruppen