Kommunikationschefen Martin Borgs utses till biträdande partisekreterare med ansvar för strategi och kommunikation.

Kanslichefen Karin Juhlin utses till biträdande partisekreterare med ansvar för utveckling och organisation.

Moderaterna anger att syftet är ”att stärka partiorganisationen med sikte på valen 2024 och 2026”.

Moderaterna kommer inte att värva ersättare till Martin Borgs och Karin Juhlin.