Under valrörelsen i höstas presenterade Socialdemokraterna i Stockholm ett omfattande politiskt program fyllt med löften om vad partiet vill göra under sina 100 första dagar vid makten.
 
Det handlade om förslag som ungdomsgarantin, nya komvuxplatser, mindre klasser och traineejobb.
 
Nu har Moderaterna granskat Socialdemokraternas 100 första dagar, som sträckte sig till i slutet på januari i år, för att se vad partiet egentligen lyckats åstadkomma.
 
Granskningen visar att Socialdemokraterna inte lyckats uppfylla ens hälften av sina löften i 100-dagarsprogrammet, något som enligt Moderaterna visar på den splittring som finns inom den rödgrönrosa majoriteten.
 
Av 59 löften har endast 28 infriats, medan 12 anses delvis uppfyllda och hela 19 har rödmarkerats som brutna.
 
Socialdemokraterna tycker dock att Moderaterna är helt fel ute.
 
– Det är bra att de ser alla de förändringar vi gjort på ganska kort tid, men det finns ett antal frågor där vi tycker att de gör en felaktig bedömning, säger Martin Nilsson (s), kanslichef på finansroteln i Stockholms stadshus, och fortsätter:
 
– Vi har kört igång många projekt för att bygga bostäder, höja kunskapsresultaten och bryta ungdomsarbetslösheten.
 
Som exempel nämner han också förslaget om fler komvuxplatser, som Moderaterna anser bara delvis uppfyllts eftersom det inte tydligt framgår i budgeten hur många platser det rör sig om. Enligt Martin Nilsson kommer dock löftet inte bara att uppfyllas, utan antalet platser ska dessutom utökas från 2 500 till 3 000.
 
– I verkligen är det mer än uppfyllt, säger han.
 
Samtidigt har inte alla förslagen genomförts på det sätt som var tänkt från början. Till exempel har Socialdemokraterna valt att inte köpa upp Hertha Hillfons hus, för att omvandla det till ett konstnärshem, utan låter istället en ideell förening göra det.
 
– Det löftet kommer att uppfyllas, även om vi inte köpt huset. Det finns en del sådana saker som Moderaterna rödmarkerat, men där det faktiskt hänt mycket, säger Martin Nilsson.
 
Martin Nilsson hävdar att Socialdemokraterna i själva verket uppfyllt de flesta löftena i 100-dagarsprogrammet.
 
– Jag skulle säga att det är dryga 40-talet punkter där vi genomfört reformer och tagit beslut som kommer att leda till förändring.
 
– Sedan är det klart att det finns enstaka punkter som kräver mer beredning och tid än vad vi trodde först, men där har vi satt igång processer, fortsätter han.