Moderaterna vill att regeringen ser över sin budget och ställer om från omstart av Sverige till stöd för näringslivet, nu när spridningen av covid 19 åter ökar. Stöden skulle rymmas inom ramen för Moderaternas skuggbudget, tycker Moderaterna.

– Vi vill se förändringar i budgeten. Det är inte läge att prata om en återstart av Sverige, säger Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson.

Hon varnar för ökad arbetslöshet.

– Om man inte agerar snabbt nu, och det gör inte regeringen, riskerar arbetslösheten att öka. Det är ingen naturlag att Sverige ska ha en av de högsta arbetslöshetsnivåerna inom EU.

Moderaterna vill skyndsamt att möjligheten till korttidspermitteringar förlängs fram till sommaren.

– Det är obegripligt att regeringen inte har gett besked om. De går ut om tre veckor, om jag inte räknar fel.

Moderaterna räknar med att 20 miljarder kronor skulle räcka för att täcka de förnyade företagsstöden, det är lika mycket som partiet lade in som buffert i sin skuggbudget.

Moderaterna tycker att åtgärderna för näringslivet är bra, men för att regeringen ska få fortsatt stöd kring dessa presenterar Elisabeth Svantesson en kravlista på förändringar.

* kortidspermitteringar ska kombineras med utbildning och kompetensutveckling för de berörda medarbetarna.

* omställningsstödet är för krångligt och måste förenklas, bland annat ska kravet på revisorsintyg tas bort för mindre företag och kraven på omsättningstapp minskas från 50 till 30 procent.

* Företagsakuten har allt för ”snäva regler”, garantin ”bör täcka en större del av lånet”.

* Uppskovet av skattekostnader behöver förlängas och ”nya möjligheter till uppskov bör övervägas”.