– Naturligtvis är vi bekymrade över den här negativa utvecklingen och tycker att det är allvarligt, säger riksdagsledamoten Betty Malmberg, ordförande i utbildningsutskottet.
 
PISA-undersökningen, som presenterades igår, visar hur svenska elevers resultat i matematik, läsförståelse och naturvetenskap drastiskt försämrats och i dag ligger under genomsnittet.
 
Utbildningsminister Jan Björklund skyllde igår på Socialdemokraterna då mätningen gjordes i mars 2012. Regeringens gymnasiereform trädde i kraft i mitten av 2011 och har alltså enligt folkpartisten inte verkat tillräckligt länge för att vända situationen.
 
Betty Malmberg håller med.
 
– Vi tror att det är viktigt att vi låter reformerna få verka och då också få effekt och därefter utvärdera det. Det finns ju många som pekar på att det med stor sannolikhet kommer att få effekt, som professor Per Thullberg.
 
Hon säger att de samtidigt vill fortsätta utveckla ”kunskapslinjen”, bland annat genom mer undervisningstid och fler karriärtjänster. Ett annat förslag från Moderaterna är att införa betyg redan i årskurs tre.
 
Undersökningen kanske inte är bra för Alliansen, men det öppnar väl ändå för er moderater att vinna mer i skolfrågan?
– Vi har haft god samsyn hela vägen och jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta ha det inom Alliansen. Vi har varit överens om de reformer som har genomförts och är överens i strategiarbetet framåt. Det är en väg Alliansen håller och fortsätter att utveckla. Att vi vill ha tidigare betyg kan naturligtvis vara en del i den utvecklingen också. Vi jobbar fram på olika nivåer, säger Betty Malmberg.