Bönder som vill välja parti efter stödpaket för konsekvenser av den långa torkan, har konkreta löften från både regeringen och oppositionsledande Moderaterna att utgå från. Regeringen lovade ett icke konkretiserat stödpaket på dagens presskonferens med statsminister Stefan Löfven (s) och justitieminister Morgan Johansson (s) på plats.
 
Samtidigt presenterade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Maria Malmer Stenergard, miljö- och jordbrukspolitisk talesperson, ett samlat stödpaket som ska hantera den akuta situationen.
 
”Vi kan fortfarande inte helt överblicka konsekvenserna av den allvarliga torkan. Men redan här och nu har Sveriges lantbrukare likviditets- och logistikproblem. Kostnader och regelkrångel uppkommer för att hantera krisen, men intäkterna uteblir på grund av förlorade skördar. Det stödpaket vi idag föreslår innebär bland annat snabbare utbetalningar av EU-stöd, minskat regelkrångel för att kunna hantera torkans konsekvenser samt en sänkning av skatten på jordbruksdiesel– istället för den skadliga höjning som regeringen planerar”, skriver Ulf Kristersson i ett pressmeddelande.
Moderaterna tänker kalla landsbygdsminister Sven Erik Bucht (s) till riksdagens miljö- och jordbruksutskott och ställa krav på att Moderaternas åtgärder snabbt kommer på plats.

Moderaternas krisstödspaket till Sveriges lantbrukare
*
åtgärder för att säkerställa lantbrukarnas likviditet.
* tillfälliga regellättnader för att hantera torkan.
* krisstöd till drabbade lantbrukare.
* insatser med ”varaktig effekt för att stärka jordbrukets konkurrenskraft”.