Moderaternas förslag för sänkta bolånekostnader
* en ändrad modell för beräkning av avgiften för att avsluta bundna bolån i förtid, något som Finansinspektionen enligt Moderaterna har tagit fram ett förslag på.

* Finansinspektionen får i uppdrag att utreda hur rörligheten på marknaden för bolån och ”andra banktjänster” ska öka samt får medel till att ”skärpa tillsynen av konkurrensen mellan bankerna”.

* Moderaterna lovar att stoppa ytterligare höjningar bolåneskatten.