Det handlar om kampanjer från Socialdemokrater. Vid flera fall ska socialdemokratiska Facebook-sidor ha spridit falsk information om Moderaterna och Sverigedemokraterna på arabiska.

På Moderaternas pressträff deltar partisekreterare Gunnar Strömmer, vice partisekreterare Anders Edholm och Johan Wiktorin, chef för datasäkerhet på revisionsfirman PwC. Triopn ska presentera en externkartläggning av ”arabiskspråkig desinformation i den svenska valrörelsen”.