En av punkterna i Januariöverenskommelsen mellan Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraterna handlar om en skattereform. Men redan idag presenterar Moderaterna sitt förslag på hur en skattereform kan se ut.

Förslaget presenteras på DN Debatt av partiledaren Ulf Kristersson, ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson och Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson.

Trion skriver att de ”gärna diskuterar en bred skattereform med de fyra partierna som står bakom januariöverenskommelsen”, men ”då måste de presentera mer än bara allmänna önskemål”.

Trion skriver att en ny skattereform ”måste utgå från de samhällsproblem som ska lösas” och ska ”syfta till att stärka människors och familjers frihet och självbestämmande, skapa fler jobb och öka tillväxten2”, men även ”värna sammanhållningen i Sverige”.

Moderaterna har sex ”utgångspunkter”:

en fullt finansierad skattereform och ”utgiftsreform”
Reformen ska vara fullt finansierad och därför ska ”vissa” skatter att höjas, men skattetrycket ska ”sänkas”. Därför ska en del av skattesänkningarna finansieras genom utgiftsminskningar. Därför behövs även en ”en ambitiös utgiftsreform”.

drivkrafter och stöd för full sysselsättning
Lägre skatt på låga inkomster ska motivera arbetslösa att få anställning. Skatten på pension ska också sänkas.

gynna flit och förkovran
Värnskatten tas bort, marginalskatterna ”behöver sänkas ytterligare”, detta för att får fler att utbilda sig och förmå de om har utbildning att jobba mer.

företagande och entreprenörskap för högre tillväxt och fler investeringar
Bolagsskatter och kapitalskatter ”måste vara konkurrenskraftiga och uppmuntra till investeringar i Sverige”. Färre särlösningar och ett enklare skattesystem. Skattereformen ska även ”underlätta för ökad tillgång till bostäder”.

hållbarhet och sammanhållning
Höjda miljöskatter bör övervägas ”bara om de faktiskt minskar och inte bara flyttar utsläppen” och inte ”lägger orättvisa bördor på landsbygden”. Nej till skatter på elektronik och kläder, nej till flygskatt och höjd bensinskatt.

värna skattesystemets legitimitet
Skattesystemet ”måste uppfattas som legitimt”. Rut-avdraget och avskaffandet av förmögenhetsskatten, arvs-och gåvoskatten och fastighetsskatten ska inte rullas tillbaka. Skattereformen ska ”öka förutsägbarheten inte minst för företag och stärka den enskildes ställning gentemot Skatteverket”.


här är överenskommelsen om en skattereform mellan MP, C, S och L
”En omfattande skattereform genomförs. Reformen ska öka sysselsättningen och antalet arbetande timmar med sänkt skatt på jobb och företagande, bidra till att klimat och miljömål nås, stärka Sveriges konkurrenskraft, utjämna dagens växande ekonomiska klyftor, sänka marginalskatten och uppnå att färre betalar statlig inkomstskatt, förenkla genom att begränsa undantag, minska hushållens skuldsättning och bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt, öka finanssektorns skatteandel och långsiktigt trygga välfärden”.