Det är ett dokument tänkt att användas av moderaternas förtroendevalda i den kommande valrörelsen. Dokumentet sticker ut på fler sätt. Dels har Moderaterna övergett sin vanligtvis ljusblåa-orange färgprofil för en stenhård kombo av gul-svart à la AIK. Bilden visar en arbetarnäve som skiljer sig från tjänstemannanävarna som Moderaternas annars kan förknippas med.
Bland det sista Per Schlingmann gjorde för Moderaterna vara att flytta positionen från "Det enda arbetarpartiet" till "Det moderna arbetarpartiet" medan den första positionen var "Det nya arbetarpartiet", alltså en position för varje valrörelse, 2006, 2010 och 2014.
Men nu breddar Moderaterna begreppet av partiet genom att även införa "Det riktiga arbetarpartiet".
 
Dokumentet består av fem punkter som beskriver Moderaternas politik för sysselsättning, en faktaruta som trycker på siffror, fyra punkter som beskriver Socialdemokraternas politik och tre frågor att ställa till Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven.
 
Moderaternas politik är:

vi gör det mer lönsamt att arbeta

Moderaterna har infört jobbskatteavdrag.

bättre villkor för fler och växande företag
Företagen har fått enklare regler, det har blivit billigare och mindre krångligt att anställa, bolagskatten är sänkt, investeraravdrag har införts.

sänkta trösklar in på arbetsmarknaden

Arbetsgivaravgiften för unga halverad, Moderaterna arbetar för fler lärlingsplatser och stöd till yrkesintroduktion, regeringen förhandlar om jobbpakten, utbildningssystemet reformeras.
 

utbildning som rustar inför framtiden
Moderaterna har infört en ny gymnasieskola, gymnasial lärlingsutbildning och stärkt vuxen-utbildningen, "stora satsningar" på yrkesutbildning som yrkesvux och lärlingsvux.
 
kraftfulla åtgärder för att möta den ekonomiska krisens effekter
Utöver de tidigare satsningarna på 23 miljarder kronor föreslås i vårpropositionen ett riktat paket som "ytterligare dämpar krisens effekter".
 
I faktarutan trycker Moderaterna på att sysselsättningen har ökat med "drygt" 200 000 personer 2006-2010 och utanförskapet har minskat med "drygt" 200 000 personer. Dessutom hör långtidsarbetslösheten till de "lägsta i EU".
 
Moderaternas argument mot socialdemokraternas jobbpolitik är:
* skattehöjningar på 30 miljarder kronor och en "återgång till en bidragslinje".
* Höjda arbetsgivaravgifter för unga, fördubblad restaurangmoms, höjd bolagsskatt, höjda bidrag, höjd a-kassa, försämrat Rut-avdrag och lastbilsskatt försämrar "kraftigt" möjligheterna till nya jobb.
* Fördubblade arbetsgivaravgifter för personer under 26 år och fördubblad restaurangmoms slår "särskilt hårt mot ungas och utrikes föddas möjligheter på arbetsmarknaden".
* Socialdemokraterna "har konsekvent vägrat att ge besked om hur deras regeringsalternativ ser ut" samtidigt som "splittringen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är "större än på länge. Socialdemokraterna måste ta hänsyn till kravlistor från Miljöpartiet och Vänsterpartiet som "handlar om skattehöjningar på mellan 30 till 90 miljarder".

 

Dokumentet visar också tre frågor som de förtroendevalda kan rikta till Stefan Löfven:
 
"Hur blir jobben fler av skattehöjningar på 30 miljarder på arbete och företagande?"
"Hur leder Socialdemokraternas politik med fördubblade arbetsgivaravgifter för unga,  fördubblad restaurangmoms, höjd bolagsskatt och höjda bidrag till lägre arbetslöshet?"
"Hur ser Stefan Löfvens regeringsalternativ ut – med vilka andra oppositionspartier avser egentligen Socialdemokraterna att genomföra sina förslag?"
 
Dagens Opinion har försökt få en kommentar från Moderaterna.