Moderaterna har de senaste veckorna argumenterat hårt från allra högsta nivå för att ändra en formulering om att energiproduktionen ska vara ”förnybar” år 2045 till ”fossilfri”.  Detta för att skapa en säkrare ram för alla som skulle kunna tänka sig att bygga nya kärnkraftverk, något som är möjligt så länge de inte är statligt subventionerade och byggs på platser där det tidigare har stått en reaktor.  Moderaterna har hotat att lämna uppgörelsen om inte formuleringen ändras.

Idag framförde Moderaterna sina argument och Carl-Oskar Bohlin, näringspolitisk talesperson för Moderaterna låter hälsa att diskussionerna i dag var ”konstruktiva”.

Diskussionerna är dock inte avslutade utan kommer att fortsätta, något som även bekräftas av energiminister Anders Ygeman (s).