Vid årsskiftet fanns det 394 myndigheter i Sverige. Två moderata riksdagsledamöter, Jenny Petersson och Michael Svensson, vill lägga ner opinionsbildande myndigheter som Glesbygdsverket, Forum för levande historia och Energimyndigheten. Dessa myndigheter kom till på områden där politiken brustit anser Jenny Peterson och Michael Svensson.

”Opinionsbildande myndigheter är ett demokratiproblem, ansvaret för opinionsbildning i ett demokratiskt samhälle inte ska vara en statlig uppgift utan ligga hos enskilda människor, intresseorganisationer, partier, medier mm” skriver dem i sin gemensam motion och kräver en utredning med målet att minska antalet myndigheter.

”Det är viktigt att våra myndigheter får ett tydligt uppdrag och inte fungerar som opinionsbildare. Därför bör regeringen se över antalet myndigheter och dessas uppgifter” menar moderaterna Jenny Petersson och Michael Svensson.

Av Tonchi Percan