Det skriver de två ledamöterna i ett debattinlägg i Dagens Nyheter. Därmed sätter de tryck på kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och presstödskommittén som utreder presstödet.
Mats Johansson och Hans Wallmark anser att presstödet, som i dag ligger på över en halv miljard kronor per år, har spelat ut sin roll. Syftet med stödet har varit att hålla lokala andratidningar, ofta socialdemokratiska under vingarna. Men de flesta andratidningarna har tagits över av konkurrenten, argumenterar Mats Johansson och Hans Wallmark.
 
De påpekar också att ett "dussin mer eller mindre partinära organ, minoritetsblad eller rena försörjningsprojekt med ringa spridning" får presstöd. Kan de inte överelva som nätpublikationer, borde "hänvisas till andra stödformer som till exempel partistödet, regionalpolitiska satsningar eller kulturrådets tidskriftsstöd".
 
Om kostnaderna för att ett "ineffektivt stödsystem" kan det finansiera en borttagning av reklamskatten, som gäller dagstidningar, men inte reklam-tv eller nätmedier. Riksdagen beslutade 2002 att reklamskatten ska avskaffas, men finansministern har hittills sagt nej och att det kan ske först när statens finanser tillåter det.