– Undersökningen visar att svenskarna är mest trötta på rapporteringen om kungen, säger Mikael Ohlsson, analysansvarig på Novus Opinion.
Frågan som ställdes var Vilken nyhetsföljetång under 2011 är du mest trött på?
 
här är svaren
* 37 procent – rapporteringen om kungen
* 30 procent – Saab-affären
* 20 procent – Håkan Juholts lägenhetsaffär
* 3 procent – vårdskandalen
* 2 procent – rapportering om Euron och EU
* 2 procent – rapportering om USAs ekonomi
Uppdelat i demografiska variabler sticker det ut att personer över 60 år i högre grad är trötta på rapporteringen om kungen (44 procent). Så är 15 procent av moderata sympatisörer trötta rapporteringen om Håkan Juholt, jämfört med 35 procent för socialdemokraterna. Å andra sidan var moderaterna mer trötta på rapporteringen om kungen (42 procent) än socialdemokraterna (25 procent).