Bakom utspelet står Ida Drougge, riksordförande för Moderata Studenter.
– Vi gör det här på grund av hans, enligt oss, dumma kommentar i Metro, där han i stället för att lägga fram ett förslag på hur man kan lösa bostadsituationen i storstäderna, hotar med minskande av studieplatser i dessa orter, säger hon.
 
Tanken var att Ida Drougge skulle överlämna dumstruten till bostadministern klockan 10 i dag. Men än så länge har de inte lyckats få tag i honom.
 
Ardalan Samimi