När Sony varslade 1 000 personer om uppsägning i Lund i måndag ansåg Mikael Damberg att det var regionens och inte statens ansvar. När Ericsson varslar 2 200 personer i främst Stockholm och Katrineholm, tillsätter Mikael Damberg en krisgrupp. Allt enligt Jonas Jacobsson Gjörtler, som också konstaterar att arbetslösheten är högre i Skåne än de andra orterna som drabbades av veckans varsel.
 
"Det framstår onekligen som märkligt att ministern ser det som så oerhört angeläget att regeringen agerar och tillsätter en krisgrupp i det ena fallet, medan man skjuter ifrån sig ansvaret helt till den regionala nivån i det andra fallet", skriver Jonas Jacobsson Gjörtler, i en interpellation och undrar över vilka principer Mikael Damberg följer i avvägningarna mellan Mälardalsregionen och Öresundsregionen.
Interpellationsfrågorna lyder
"Vilka principer avgör hur ministern och regeringen gör avvägningen för när man väljer att agera och när man väljer att inte göra det?"
"Vilken typ av insatser är ministern och regeringen beredda att göra i Ericssonfallet, och varför anser ministern att dessa inte är lämpliga i Sonyfallet?"