I ett brev undertecknat av ordförande Carl Johan Sonesson (m) vädjar region Skåne till Danmark att underlätta för svenskar som ska resa till Danmark.

Brevet ska vara skickat till den danska utrikesministern Nick Hækkerup (s).

Danmarks nya reseregler på grund av corona-pandemin begränsar arbetspendlingen över Öresund och det ”kan ge skador under många år för Öresundstanken”, skriver Carl Johan Sonesson.

Danmark kräver att personer som ska pendla till Danmark ska vara testade smittfria 72 timmar före resan. Det anser Region Skåne vara att ”kraftfullt gränshinder”.

”Danmark och Sverige, samt Region Skåne, behöver hitta en fungerande process för provtagning. Vi behöver finna enighet om gemensamma standarder och metoder”, står det i brevet.

Region Skåne föreslår att Danmark godkänner svenska antikroppstest.

”Jag skulle vilja uppmana Danmark att överväga att godkänna sådan testning”, skriver Carl Johan Sonesson.