Anette Åkesson skriver i sin intepellation: ”Upprepade gånger under partiledardebatten 12 oktober 2016 – men även i andra sammanhang – hävdar statsministern att Alliansregeringen ’sänkte skatter i stället för att prioritera välfärden’. Det väcker flera frågor eftersom faktaunderlag pekar på motsatsen”.
 
Anette Åkesson hänvisar till statlig statistik:
”Enligt Skatteverket ökade nämligen skatteintäkterna i Sverige totalt sett varje år under Alliansregeringen, bortsett från år 2009 som präglades av den globala finanskrisen.”
Hon skriver att hon har frågat statsminister Stefan Löfven om saken:
”Stefan Löfven svarade att skatteintäkterna per invånare har sjunkit – det har de dock inte enligt Skatteverket – och att antalet anställda i välfärden har minskat sett till befolkningen.”
De anställda har visserligen minskat svagt, men det har kompenserats av en ”mer än väl kompenserats av ökningen av antalet anställda i privata företag som bedriver skattefinansierad välfärd inom vård, skola och omsorg”.
Nu vill Anette Åkesson ha besked från finansminister Magdalena Andersson (s) om hon gör ”samma ställningstagande som statsministern när det gäller skatteintäkterna, och på vilka omständigheter och fakta det baseras på i så fall?”