Maria Malmer Stenergard tar sin utgångspunkt i utredningen om 3:12-reglerna, som reglerar hur företag kan ta ut vinster. Utredningen tillsattes av Allians-regeringen men ”när den nuvarande regeringen kom till makten förändrades direktiven väsentligt, med enda syftet att höja skatten”, skriver Maria Malmer Stenergard i sin fråga till finansminister Magdalena Andersson.
Maria Malmer Stenergard anser att utredningens förslag innebär skattehöjningar på ”närmare fem miljarder kronor” och ”kommer att slå hårt mot jobben”. Hon anser också att ”en djupare analys ” av konsekvenserna av utredningens förslag saknas.
 
Maria Malmer Stenergard vill ha besked från Magdalena Andersson om regeringen tänker gå vidare med förslaget och hur finansministern ser på risken att jobben blir färre och de offentliga finanserna drabbas ”när det lönar sig mindre att arbeta, att anställa och att driva företag”.