Schibsted, som driver Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Omni i Sverige, anser att impach (intryck) av en spot på 0,5 sekunder och läsning av en annons från ner till 2,5 sekunder ska räknas. Men MMS sätter gränsen för mätbarhet högre, vilket Schibsted anser missgynnar de egna annonser jämfört med tv-kanalernas play-tjänster.

Bakgrunden är att MMS under flera år har tittat på en mätning som ska svara upp för alla reklamköpares behov, både marknadsavdelningar och mediebyråer, berättar MMS vd Magnus Anshelm.

–  Olika grupper har reagerat olika på mätningen. Men kravställarna är annonsörerna och mediebyråerna, som har legat på mycket för att vi ska säkerställa att mätningar av reklamexponering och reklamräckvidd är rimliga. Vi jobbade en lång tid för att hitta balansen och 80 av 100 i vår enkät godkände mätningen.

Förutom att Schibsted vill ha kortare tidsperioder, anser koncernen också att MMS mätning inte levererar mått på programmatiska köp av reklamutrymme.

–  Det är sant, men det hänger inte på oss utan att de inte själva har investerat i de tekniska lösningarna som behövs, säger Magnus Anshelm.

Så vad handlar det egentligen om?
– Det får du fråga dem om. De är ju inte helt nöjda med vissa beslut som vi har fattat. Det vet vi, men att vi skulle ha gjort en anpassning till broadcasters (tv-bolag) är ju helt felaktigt och det tror jag att de vet. De har sett vår enkät och vet att 80 procent vill ha längre tröskeltider för exponering och läsning och att det är reklamköparna som ligger på och Schibsted själva är i kraftfull minoritet.

Har era mätningar haft negativa effekter för Schibsteds affärer?
– Det har jag aldrig hört något om. Långsiktigt har de haft stor nytta av mätningarna. Däremot blir delar av branschen mer slutna. Innan sa vi att walled gardens (inhägnade trädgårdar) är något internationellt med amerikanska företag som ser fördelarna med egna ekosystem som inte samarbetar med andra. Nu har Schibsted valt det spåret.

Var det dyrt för Schibsted att vara med?
– Det var starkt subventionerat, så det kan man inte säga. Och vi erbjöd en 20-procentig prissänkning efter att ha bytt prissättningsmodell.

Vad innebär det att Schibsted hoppar av?
– Det får vi se. Min bedömning är att det finns en risk att aktörer med kortare format ser mindre fördelar med att delta. Det är extra sorgligt i ett läge där globala aktörer blir ännu tydligare med att de vill vinna marknadsandelar genom att inte vara transparenta. Att inte ett medieföretag med eget svenskt innehåll kan se hur de kan dra nytta av vår valuta är väldigt beklagligt. De globala jättarna gynnas av splittringar på de lokala marknaderna.

Hur påverkas reklamköparna?
–  Jag vet inte hur annonsörerna kommer att reagera, med de vet att de är kravställarna och de var centrala i att ta fram mätningen.