Omsättningen för Greatness föll med 10 procent till 6,7 miljoner kronor. Personalkostnaden för de sju medarbetarna minskade med 11 procent till 3,4 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 1,3 miljoner kronor. Rörelsemarginalen stärktes med 6,4 procentenheter till 19 procent.
Personalkostnaden per anställd låg på 490 000 kronor. Omsättningen per anställd hamnade på 960 000 kronor.