Förtroendet för statsminister Stefan Löfven (s), Folkhälsomyndigheten och medierna minskar, enligt en undersökning med coronapandemin som utgångspunkt från Kekst CNC Research. Undersökningen visar också att svenskarna är minst oroliga för en andra våg av corona.

Undersökningen genomfördes via genom slumpmässigt rekryterade onlinepaneler med 1 000 respondenter vardera i Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA under perioden 10 juli till 15 juli.

78 procent av svenskarna tror att krisen fortfarande kommer att påverka ekonomin även om ett år, jämfört med 56 procent i april. Men andelen som är oroliga för att en andra våg av coronaviruset ska drabba Sverige minskar från 61 till 58 procent under juni. Sverige är det enda av de undersökta länderna där oron minskar. I Frankrike ökar andelen med 23 procentenheter, från 44 procent till 67 procent.

Förtroendet för Folkhälsomyndigheten har sjunkit från 28 till 25 procent och ligger lägre än motsvarande myndighet i Tyskland, Storbritannien och USA. Siffran är skillnaden mellan andelen med förtroende och andelen som saknar förtroende av respondenterna.

Förtroendet för medierna i Sverige minskar från 32 till 27 procent och det är lägre än i Tyskland, men högre än i övriga undersökta länder.

Under månaden minskar förtroendet för Stefan Löfven från 7 procent till 0 procent, jämfört med Angela Merkel som ligger på 42 procent. Dock ligger Stefan Löfven bättre till än övriga undersökta länders ledare.

Angela Merkel 42(48)
Stefan Löfven 0(7)
Emmanuel Macron -11 (-17)
Boris Johnson -12(-7)
Donald Trump -21(-20)
Shinzo Abe -34(-33)