Undersökningen visar att 7,3 procent av den svenska befolkningen kan definieras som entreprenörer enligt GEMs definition. Det är lägre än snittet på 9,2 bland de innovationsdrivna länderna och där Sverige har 16 av 23 länder framför sig.
För första gången sedan 2014 minskar den entreprenöriella aktiviteten i Sverige. Det förklarar det svenska GEM-teamet med ett minskat entreprenörskap bland kvinnor med en nedgång som har ”föregåtts av en diskussion om vinster och företagande i den så kallade. välfärdssektorn (vård, skola, omsorg) i samband med Reepalu-utredningen”. Dock diskuteras inte huruvida den avreglerade välfärdssektorn i andra avseenden har gynnat de svenska siffrorna över entreprenörsskap visavi omvärlden.
 
Endast entreprenörer i EUs krisländer Grekland, Italien och Spanien uppger lägre förväntad sysselsättningstillväxt under de kommande fem åren. Nivån 2017 är den lägsta sedan 2012 i Sverige.
Sverige har sex länder bakom sig vad gäller innovationer.
Entreprenörsviljan är starkast i Uppsala och lägst i Dalarna.
 
Sveriges GEM-team 2018
Pontus Braunerhjelm, professor Kungliga Tekniska Högskolan.
Carin Holmquist, professor Handelshögskolan.
Per Thulin, ekon dr Kungliga Tekniska Högskolan och forskare Entreprenörskapsforum
Ylva Skoogberg, projektledare Entreprenörskapsforum