Byråintäkten landade oförändrat på 12 miljoner kronor.

Personalstyrkan växte med en till 10 snittanställda och personalkostnaden ökade med 10 procent till 9,1 miljoner kronor.

Rörelseresultatet föll från 2,0 miljoner till 330 000 kronor. Rörelsemarginalen föll från 17 till 2,7 procent.

Ägarna tog ut 227 000 kronor av vinstmedlen.