Urban Advisors minskade omsättningen med 4,4 procent till 11,4 miljoner och den beräknade byråintäkten föll med 19 procent till 8,5 miljoner kronor.  Rörelseresultatet föll med 37 procent till 828 000 kronor. Rörelsemarginalen beräknad på intäkt föll med 2,9 procentenheter till 9,8 procent.
Personalstyrkan ökade från åtta till tio medan personalkostnaderna minskade med 10 procent till 5,7 miljoner kronor.
Ägarna tog ut 700 000 kronor av vinstmedlen.