Den här gången höjs statsrådens arvoden med 2,4 procent till 127 000 kronor. Det innebär att de rödgröna ministrarna får 3 000 kronor mer i månaden från och med 1 juli. Statsminister Stefan Löfvens (s) lön höjs dock med något mer, 4 000 kronor, eller 2,5 procent, till 160 000 kronor.
 
Jämfört med 2009 har arvodena nu ökat med 17 procent för statsråden och 18,5 procent för statsministern. Enligt Statsrådsarvodesnämnden har arvodena ”i stort sett följt löneutvecklingen”.
 
– Vi tittar på hur det ser ut i samhället i stort och i olika sektorer, förklarar ordförande Ove Nilsson.