De 349 ordinarie ledamöterna blir 55.  Dessa ska fördelas procentuellt i enlighet med kammarens ordinarie mandatfördelning. Kvittningssystemet kommer inte att tillämpas. Partierna ansvarar själva för att ha röstande ledamöter på plats.

 

röstande antal ledamöter per parti
Socialdemokraterna 16

Moderaterna 11

Sverigedemokraterna 10

Centerpartiet 5

Vänsterpartiet 4

Kristdemokraterna 3

Liberalerna 3

Dock är samtliga riksdagsledamöter i tjänst som vanligt, även om de inte är på plats i riksdagen.

Utskotten ska fortsätta sammanträda och föra ärenden till kammaren för avgörande. EU-nämnden ska fortsätta samråda med regeringen om EU-arbetet. Partierna kan nominera ett valfritt antal ledamöter till extrasuppleanter i ett valfritt antal utskott samt EU-nämnden.

Detta efter en överenskommelse mellan samtliga riksdagspartier.

Överenskommelsen träder börjar tillämpas från och med i dag och gäller till och med 30 mars.