I SOM-undersökningen jämförs vilka av 12 personliga egenskaper som är ”mycket viktiga” för rikspolitiker 2023 med 2000.

Ärlighet och kunnighet är fortsatt viktigast för väljarna. Men det har blivit mer viktig att vara kunnig och mindre viktig att vara ärlig. Att vara ”vanlig” har sjunkit mest i undersökningen, 16 procentenheter, sedan år 2000.
Det anses också viktigare att vara en stark ledare. Det är en egenskap som kvinnor värderar i högre grad än män, något som kan beror på att kvinnor upplever en större oro, enligt, Patrik Öhberg, forskare vid SOM-institutet och ansvarig för studien.