Bolaget ADBO ägs av SD och säljer annonser för partiets kanaler som Riks och Samtiden och profilmaterial, till exempel kepsar och t-shirts. Valåret 2018 låg försäljningen på 47 miljoner kronor. Under 2021 låg försäljningen på 5,0 miljoner kronor, jämfört med 6,7 miljoner år 2020.  Bolaget gjorde ett rörelseresultat på 30 200 kronor. De tre medarbetarna i bolaget har sagts upp och anställts av partiet.

Bolaget Samtid & Framtid ger ut nättidningen Samtiden. Anslaget från partiet (SD) låg oförändrat på 880 000 kronor.  Av detta gick 833 000 kronor till löner för en snittanställd, typ chefredaktören Dick Erixon.