Göran Persson, som tidigare jobbade som rådgivare hos byrån Kekst CNC, men nu håller till på Lumo Advice, minskade omsättningen med 10 procent till 3,9 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 5,7 procent till 2,7 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 69 procent.

Personalkostnaden uppgick till 162 000 (365 000) kronor.

Resultatet från de finansiella innehaven ökade från 1,1 till 3,4 miljoner kronor.

Göran Persson betalade 1,2 (1,3) miljoner i skatt.