Miljöpartiet håller kongress i helgen och basinkomst är en av huvudfrågorna. Inte minst eftersom basinkomst förespråkas i hela fem motioner i år. Det kan uppfattas som radikalt i överkant, men om det är något Sverige, för att inte säga världen i stort, behöver så är det en rejäl bastrygghetsreform.
 
Basinkomst drivs av de flesta gröna partier i Europa, men även av vänsterinriktade partier och i Finland har Centerpartiet, som nyligen vann valet, lovat att påbörja pilotförsök. Miljöpartiets idé om gemensam socialförsäkring är visserligen ett steg framåt. Men vi tycker det är dags för att skärpa debatten och stå för det som många progressiva egentligen vill ha: ovillkorlig basinkomst.
 
Det finns många skäl för reformen, men ett av de tyngsta är framväxten av det så kallade prekariatet. En växande grupp som har osäkerhet som gemensam faktor, gällande allt från jobb och inkomst till livet i stort. Detta har sin grund i en allmän samhällsutveckling, att allt mer kan produceras av allt färre, inte minst på grund av automatiseringen.
 
Basinkomst och det besläktade systemet negativ inkomstskatt har testats i större och mindre skala runt om i världen och resultaten har genomgående visat sig goda. Bland annat gällande sociala aspekter, minskad kriminalitet och förbättrad folkhälsa. Men även sådant som studier, arbete och företagande.
 
Att fortsätta på dagens arbetslinje är att fortsätta att misstro folk. Det kommer att leda till ökad frustration, spänning och oro. Kanske till och med ökad kriminalitet, högerextremism och invandringskritik, i takt med fortsatt ökade klyftor. Vi bör också komma ihåg att dagens bidragssystem missgynnar kvinnor och över huvud taget alla som inte har fast heltidsjobb. Basinkomst å andra sidan öppnar för ett samhälle där människor och lokalsamhällen har framtidstro, och där grunden är en positiv människosyn och att arbete är mer än lönearbete.
 
Vi vill därför uttrycka ett varmt tack till de miljöpartistiska riksdagsledamöter som under senare år drivit frågan om basinkomst, trots parlamentarisk motvind, däribland Valter Mutt, Annika Lillemets, Carl Schlyter, Stina Bergström, Jan Lindholm, Tina Ehn och Lotta Hedström.
 
Vi vill också tacka de fem medlemmarna i Grön Ungdom Uppsala vilka nyligen publicerade en artikel i Uppsala Nya Tidning med rubriken "Ge alla frihet med baslön”. Den exakta finansieringen måste förstås diskuteras vidare, men grunden att beskatta de rika hårdare liksom miljöförstöring håller vi med om. Detsamma gäller iden att skrota eller kraftigt skära ner merparten av dagens bidrag och även stora delar av socialförsäkringarna. 
Med ett modernt basinkomstsystem, som gör det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete än idag och på det sättet faktiskt är arbetsvänligt, har Sverige goda förutsättningar att bryta de negativa spiralerna av klyftor, frustration, utanförskap och så vidare. Vi har också större möjligheter till grön utveckling på individ- och samhällsnivå eftersom otrygghet inte är någon bra utgångspunkt för gröna livsval. Sverige och vårt mod skulle slutligen även bli en inspiration för progressiva krafter i andra länder.
Martin Jordö, MP Göteborg
Mats Höglund, MP Umeå
Jenny Nilsson, MP Örnsköldsvik
Alf Joakim Persson, MP Lilla Edet
Marcus Holmquist, MP Marks kommun
Pierre Ringborg, MP Varberg
Johan Söderpalm, MP