Det framkommer i en interpellation ställd av Lise Nordin (mp) till finansmarknadsminister Peter Norman (m).
 
Hon konstaterar inledningsvis att regeringen förtydligade Vattenfalls uppdrag 2012 så att det statliga bolaget ska leda "utvecklingen i omställningen till en ekologiskt hållbar energiförsörjning".
Lise Nordin berättar också att Vattenfall tillsammans "med nio andra europeiska energiföretag" i oktober har uppmanat "EU att avsluta stödsystemen till förnybar energi". Gruppen ska kalla sig Magritte-gruppen.
Motivet ska enligt Lise Nordin vara "att det finns en överkapacitet av förnybar energi på den europeiska marknaden och att denna trycker ut fossil produktion."
Hon anser att Vattenfalls agerande är "häpnadsväckande och undrar vad Peter Norman ska göra för att "förhindra Vattenfall att delta i Magrittegruppens påverkansarbete för att ta bort stöden till förnybar energi inom EU".