Under helgen samlades Miljöpartiets ombud på partikongress i Göteborg. Deltagarnas viktigaste uppgift var att spika ett valmanifest. Det är klimat, skola och jobb som kommer vara stöttepelarna i det miljöpartistiska valbudskapet.
 
Den processen förlöpte relativt friktionsfritt. På det stora hela godtogs partistyrelsens förslag, även om smärre justeringar gjorde på vissa punkter.
 
Kongressen beslutade dock att utöka det kapitel i valmanifestet som berör jämställdhet och feminism, en fråga som ungdomsförbundet Grön Ungdom varit drivande inom. Miljöpartiet vill ställa högre krav på att offentliga arbetsgivare ska föregå med gott exempel när det gäller jämställda löner. Dessutom går partiet till val på att förbjuda sexistist reklam.
 
Miljöpartiet vill
* Sträva efter minst 50 procent ekologisk mat i offentliga kök till år 2020
* Att statliga jobb ska spridas över landet
* Att import av produkter från plågade djur ska förbjudas
* Att Sveriges överskott av utsläppsrätter inte ska få säljas utomlands
* Att höja golvet och taket i a-kassan
* Utveckla ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt.
I samband med kongressen kom Miljöpartiet även med en rad utspel. Som Dagens Opinion tidigare berättat hamnade mycket ljus på migrationspolitiken och den migrationspolitiska talespersonen Maria Ferm under fredagen. Partiet presenterade krav på lagliga vägar in till EU för flyktingar och en användning av humanitära visum. Dessutom anser Miljöpartiet att papperslösa ska ha rätt till vård på samma villkor som alla andra och att förändringen av bestämmelsen "synnerligen ömmande omständigheter" till "särskilt ömmande omständigheter" i fråga om uppehållstillstånd även ska omfatta vuxna.
Utöver det slog Miljöpartiet fast att två kärnkraftverk ska stängas inom nästa mandatperiod och inga verk ska få uppgraderas. All energi ska vara förnybar 2030. 
Miljöpartiet föreslår också att frukten som serveras på förskolan ska vara ekologisk samt mer fokus op "lek och lärande" i förskolan.
Värt att nämna är också att Miljöpartiets finansiering av den gröna tankesmedjan Cogito, där det tidigare språkröret Maria Wetterstrand är styrelseledamot, ska garanteras om partiet får fler riksdagsmandat efter valet.
 
Oscar Örum