Efter Miljöpartiets presentation av sin ekonomiska vårmotion på onsdagsförmiddagen kallade finansminister Anders Borg (m) till pressträff där han som väntat kritiserade innehållet. 
 
Miljöpartiet hade själv folk på plats som antecknade vad som sades och partiet kunde igår konstatera att finansministern far med osanning vid åtminstone fem tillfällen.
 
– Anders Borg är mer en politiker än ekonom till sin funktion just nu och han använder sin trovärdighet som finansminister och ekonom på ett sätt som vi inte tycker är riktigt okej, säger pressekreteraren Hanne Simonsen (mp).
 
– Vi tycker att det finns anledning att korrigera felen. När finansministern går ut och säger att det är på ett visst sätt, så tror man att det är sanning. Men det finns stora fel, säger hon vidare.
 
De fem felaktigheterna, enligt Miljöpartiet:
 
a-kassan x2
Enligt Anders Borg vill Miljöpartiet höja a-kassans dagsersättning till 880 kronor. Miljöpartiet hävdar dock att det rör sig om en höjning med endast 100 kronor, till 780 kronor, för år 2015. Vilket alltså är en skillnad på 950 miljoner kronor. I budgetmotionen står det att en höjning av a-kassan ska ske ”i två steg där ett första steg med 100 kronor tas redan 2015”. Men partiet vill också ”på sikt när det ekonomiska utrymmet medger” höja ”dagpenningen till samman nivå som i sjukförsäkringen”.
 
Anders Borg hävdar också att en höjning av a-kassan skulle leda till 46 400 färre jobb. Hur detta har räknats fram framgår inte och är därför enligt Miljöpartiet inte möjligt att avgöra om det är deras modell som avses eller en schablonmässig beräkning.
 
näringsliv
Enligt Anders Borg lägger Miljöpartiet ”nära 2 miljarder kronor på riskkapital, grön innovationsfond och FoU i mindre företag”. Men Miljöpartiet anser att detta inte stämmer, utan att det snarare rör sig om en miljard kronor för 2015. Här är skillnaden alltså 1 miljard kronor. I budgetmotionen står det att ”satsningar på forskning och innovation skalas ner till en miljard kronor 2015”.
 
sänkta avgifter för unga
Enligt Anders Borg riskerar Miljöpartiets förslag om höjda sociala avgifter för unga att minska antalet jobb med 16 000. Beräkningen har gjorts av finansdepartementet. Miljöpartiet slår dock tillbaka och pekar på regeringens expertmyndighet IFAU som i höstas gjorde bedömningen att reformen skapat mellan 6 000 och 10 000 nya jobb och dessutom konstaterat att reformen kan ha trängt undan jobb för de som är äldre än 26 år.
 
sänkta sociala avgifter för småföretag
Miljöpartiets förslag om sänkta sociala avgifter för småföretag skapar endast 1 600 nya jobb, enligt Anders Borg som använder finansdepartementet som källa. Men Miljöpartiet hänvisar till en utvärdering som riksdagens revisorer gjort av en liknande sänkning som enligt partiet visar att reformen snarare ger upp till 8 500 nya jobb.
 
Dagens Opinion har sökt en kommentar från Anders Borg.