Partisekreterare Anders Wallner berättar att målet är att 250 000 personliga möten ska ordnas med väljare fram till nästa val.
– Vi har förutsättningarna för det. Vi finns representerade på de flesta håll i landet. Partiet betraktas heller inte längre som bakåtsträvande.
 
Han nämner fyra prioriterade områden.
* Klimat
* Lika rättigheter och migration
* Nya jobb
* Skola utbildning
– När det gäller skolan har vi har fastnat i att prata om friskolan. När det gäller jobb har vi fastnat i att prata om vilka jobb miljöpolitiken kan ge, säger Anders Wallner självkritiskt.
Miljöpartiet definierar också fyra målgrupper som särskilt intressanta:
* Småbarnsföräldrar
* Miljonprogramsbor
* Vuxna som arbetar i skolan
* Medelåders kvinnor i offentliga sektorn
– Vi har valt grupperna där vi ser att vi kan skapa möten. Det är viktigare för oss än att plocka ut olika ålderskategorier.
Anders Wallner sammanfattar målet med kommunikationsplanen:
– Vi ska stå i en valrörelse där vi har övat oss på att ha pratat med människor. Kvalitativt handlar det om hur vi ser på politiska rörelsers möjligheter att få inflytande på partipolitiken, vi vill vara en röst för dem och vi har erfarenheter av jobba befintliga rörelser, det vill vi nu bredda till frågor som människor pratar om utan att vara organiserade.
– Den andra punkten handlar om vår tilltro till politikens förmåga, att den kan utvecklas i takt med samhället.
– För det tredje vill vi vara ett parti som kan möta och ta till sig många åsikter, samtidigt som medlemmarna känner ett stort värde i sina medlemskap.