Och i sin första interpellation utmanar Miljöpartiets kronprins statsministern Fredrik Reinfeldt.

SVT:s Rapport avslöjade att regeringskansliet har växt under Fredrik Reinfeldt  och att det slukar mer pengar än under Göran Perssons tid.

Gustav Fridolin kräver i en interpellation ett svar av Fredrik Reinfeldt. Fridolin skriver:
”Förhandlingssvårigheter inom Alliansen har lösts genom att svenska folket avlönar fler statsråd. Riksdagens konstitutionsutskott har tagit initiativ till att granska utnämnandet av en statssekreterare som avlönas för att sköta statsministerns och regeringens kommunikationsstrategi. Tidigare har uppgiften att opinionsbilda för den förda politiken åvilat partierna och dess företrädare, snarare än av Regeringskansliet avlönade tjänstemän.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsministern hur han avser att agera för att de gemensamma kostnaderna för den centrala byråkratin i form av Regeringskansliet begränsas.”

Av Tonchi Percan