Amanda Lind, tidigare kultur-, demokrati- och idrottsminister, har valts in i kulturutskottet med ansvar för kultur- och idrottsfrågor. Hon är även ny talesperson för nationella minoriteter och mediefrågor.

Åsa Lindhagen, tidigare finansmarknadsminsiter och nu återvald riksdagsledamot, blir MPs talesperson för jämställdhet och barnrätt.

Ulrika Westerlund, invald riksdagsledamot, tar plats i socialutskottet och blir talesperson för hbtqi-frågor.

här är MPs riksdagsgrupps fördelning i utskott och talespersoner
Per Bolund, språkrör och riksdagsledamot
Märta Stenevi, språkrör och riksdagsledamot
Annika Hirvonen, gruppledare, ledamot i socialförsäkringsutskottet och migrationspolitisk talesperson
Rasmus Ling, gruppledare och ledamot i konstitutionsutskottet
Emma Berginger, ledamot i försvarsutskottet
Leila Ali Elmi, ledamot i arbetsmarknadsutskottet och integrationspolitisk talesperson
Janine Alm Ericson, ledamot i finansutskottet och talesperson för bistånd och pensioner
Camilla Hansén, ledamot i utbildningsutskottet
Daniel Helldén, ledamot i trafikutskottet
Linus Lakso, ledamot i skatteutskottet och energipolitisk talesperson
Amanda Lind, ledamot i kulturutskottet och talesperson för nationella minoriteter och mediefrågor
Åsa Lindhagen, ledamot i justitieutskottet och talesperson i jämställdhet och barnrätt
Rebecka Le Moine, ledamot i EU-nämnden och talesperson för biologisk mångfald och djurrätt
Emma Nohrén, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet
Jan Riise, ledamot i civilutskottet
Jacob Risberg, ledamot i utrikesutskottet
Elin Söderberg, ledamot i näringsutskottet och talesperson för klimat och landsbygd
Ulrika Westerlund, ledamot i socialutskottet och talesperson för hbtqi-frågor