Miljöpartiets partistyrelse har valt ett presidium.

I Miljöpartiets fall har ett presidium i uppdrag att planera och leda partistyrelsens arbete.

Till sammankallande i återvaldes Marléne Tamlin, riksdagsledamot från Västerås. Vice sammankallande är Linus Lakso, kommunpolitiker från Eskilstuna. Andra vice sammankallande är Janine Alm Ericson, riksdagsledamot från Alingsås.