Enligt uppgift till Dagens Opinion rekryterades nyligen Adam Bergsten från Stockholm Stad till språkrörsteamet. Marcus Oscarsson är en annan nyrekrytering. Han kommer närmast från finansdepartementet och blir ekonomisk politisk sekreterare på partiets kansli.
Omorganiseringen innebär även att del tidigare medarbetare byter tjänster. Marie Utter, tidigare språkrörssekreterare åt Peter Eriksson (mp), arbetar numera som organisationsutvecklare på partikansliet med ansvar för internutbildning. Stabschefen Paulo Silva har också slutat för att bli pr-konsult på New Republic, men ersattes inte. Anders Wallner, partisekreterare för Miljöpartiet är fåordigt om vilka medarbetare som är kvar efter språkrörsbytet.
– Jag kan i nuläget inte gå in på namn. Våra anställda finns listade på vår hemsida.
Den nya organisationen beräknas, enligt Anders Wallner, träda i kraft tidigt under hösten.
 
Stephan Drenzel