Beskedet kommer från Miljöpartiets gruppledare Maria Ferm. Miljöpartiets riksdagsgrupp har fattat beslut om att stötta Socialdemokraternas talmanskandidat Åsa Lindestam i talmansvalet som hålls efter klockan 11 i riksdagen.

Miljöpartiet stöttar Moderaternas kandidat till rollen som första vice talman.

”Det är beklagligt att de borgerliga partierna väljer att ge SD inflytande över vem som blir talman. Vi hade velat se en lösning där vi kunnat komma överens om en talman med brett stöd. De borgerliga partierna har inte varit intresserade av det”, kommenterar Miljöpartiets gruppledare Maria Ferm.

Miljöpartiet frångår liksom Alliansen gängse praxis om att låta mandatfördelningen råda över talmansposterna. Alliansen förslår som riksdagens talman moderaten Andreas Norlén. Miljöpartiet frångår praxis att tredje största parti, SD, får utse 2e vice talman utan släpper inte fram Björn Söder (sd) för att i stället aktivt rösta på Vänsterpartiets kandidat

”Björn Söder står för åsikter vi inte kan acceptera och de borgerliga partierna har redan frångått praxis om att välja utifrån partiers storleksordning”, förklarar Maria Ferm.