Partiet tar fasta på att regeringen har satt ett ersättningstak på 12 miljarder kronor för vad energibolagen ska betala i ersättning vid en kärnkraftsolycka, berättar Lise Nordin, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet. Men regeringen har i dag sagt att någon lag mot statlig subventionering av kärnkraften inte behövs.  Enligt energiminister Anna-Karin Hatt (c) ställer ”Sverige högre krav på kärnkraftsföretagen än vad det gemensamma europeiska energiregelverket, Pariskonventionen, kräver. Sverige ställer höga krav på ägarbolagens betalningsförmåga och kräver att ersättningen för bolagens sakförsäkringar ska tillfalla ägarbolaget så att denna kan tas i anspråk vid en eventuell olycka”.
– Jag vet inte vad man syftar på. Partikonventionen är ett golv. I Sverige har vi definitivt en subvention av kärnkraften när kärnkraftsägare inte behöver betala det fulla priset av en olycka, säger Lise Nordin.
Hon känner sig ”frustrerad”.
– Jag är frustrerad och förvånad att regeringen inte svara på kravet om skadestånd. Ingenstans i världen har det byggts kärnkraft utan att staten har gått in som försäkringsbolag med skattebetalarnas pengar.
Hon tänker driva frågan i riksdagen.
– Ska skattebetalarna agera försäkringsbolag eller kärnkraftsägarna själva? Kommer regeringens energiöverenskommelse nu att omprövas?

Hur tror du Stefan Löfven och Socialdemokraterna tänker?
– De besked jag får är att kongressbesluten att kärnkraften ska avvecklas gäller.