I förslaget, som presenterades imorse på DN Debatt, ingår ett utsläppstak som ska hjälpa Sverige nå sina klimatmål.
 
Miljöpartiet vill att frågan på allvar diskuteras i riksdagen, som bör anta ett utsläppsmål nära noll för år 2050. Utsläppstaken ska enligt partiet antas tre perioder, eller 15 år, i förväg. Hur målet sedan ska uppnås är upp till varje regering.