Migrationsminister Tobias Billströms famösa uttalande i Dagens Nyheter, skapar oro hos regeringens samarbetspartner i migrationspolitiken, Miljöpartiet, som sedan tidigare har hotat att överge överenskommelsen.
 
‑ Det är väldigt oroande att göra skillnad på människor på det sättet. Det är inte relevant vilken hårfärg en person har som hjälper papperslösa. Det viktiga är att jobba för att stärka rättigheterna för papperslösa, säger Maria Ferm.
 
Påverkar det överenskommelsen med regeringen?
‑ Vår överenskommelse handlar om hur man för flyktingpolitiken mer human och mänsklig. Vi har med oro sett hur Moderaterna utvecklas i en motsatt riktning. Vi behöver besked om regeringen kan vill vidga praxisen om ’synnerligen ömmande omständigheter’. Får vi inte det, lever inte överenskommelsen.
 
När är deadline för besked från regeringen?
‑ Besked måste komma inom den absolut närmaste tiden.

Så Tobias Billströms uttalande påverkar inte överenskommelsen?

‑ Kan vi göra politiska reformer, betyder överenskommelsen något. Om inte, ser vi inget värde i den.