– Vi tycker inte om det. I vår budget så har vi sagt nej till den höjningen. Vi ser ju effekten av det redan nu, säger riksdagsledamoten och Miljöpartiets trafikpolitiske talesperson Stina Bergström.
 
Hon syftar på det norska transportföretaget Cargonet som lägger ner sin verksamhet i Sverige. Cargonet, det största företaget i Sverige på kombitransporter på järnväg, säger att det beror på sviktande lönsamhet samt dålig punktlighet.
– En förklaring till dålig lönsamhet är att man hela tiden höjer banavgiften, utan motsvarande höjningen av vägavgift för tunga transporter, säger Stina Bergström.
– Den här affären med Cargonet är ett tydligt exempel på att regeringens väg är helt fel väg att gå.
 
Enligt Miljöpartiet bör regeringen först införa vägavgifter – lastbilsskatt – innan banavgifterna höjs.
– I dag så har vi inte sjyssta konkurrensvillkor mellan rälstrafik och vägtrafik. Det kommer att slå ut transporterna på järnväg, istället flyttar det sig över till vägarna. Vi vill se en bred politisk överenskommelse och vill skippa höjda banavgifter tills vi infört vägavgift.
 
Varför denna motvilja att införa vägavgifter kan hon inte svara på.
– Det får du fråga alliansen om. Vi har en majoritet i riksdagen för det här. Samtidigt handlar det, förutom miljön, också om att det ska vara rättvist för utländska och svenska åkare.
 
Ardalan Samimi