Riksdagspartiernas intäktsanalyser börjar bli klara. Ett av de första partierna som hunnit sammanställa sina intäkter är Miljöpartiet.
 
Den visar att Miljöpartiet under 2012 ökade intäkterna med nästan 5 procent, eller två miljoner kronor, jämfört med året innan, till 45,6 miljoner kronor.
 
Den största delen av pengarna är i form av statliga anslag på totalt 36,6 miljoner kronor, en ökning med drygt 1 miljon kronor från 2011. Samtidigt sjönk anslagen från Sveriges kommuner och landsting från 294 000 kronor till 286 000 kronor.
 
När det gäller bidrag, insamlingar och donationer minskade intäkterna med mer än hälften, från 372 000 kronor till 141 000 kronor. 407 privatpersoner donerade 127 500 kronor, jämfört med 2011 då 538 personer gav 353 000 kronor till partiet. Ett företag donerade 1 000 kronor och från sido- och lokalorganisationerna var bidraget 12 000 kronor. Sex anonyma gåvor uppgick till 500 kronor.
 
Övriga intäkter var 4,7 miljoner kronor.