Det var frågor kring migration som stod i fokus då Miljöpartiets språkrör drog igång partiets kongress i Svenska Mässan i Göteborg. Även partiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm var med bakom podiet.
 
Gustav Fridolin inledde med att tala sig varm om den migrationspolitiska överenskommelse som slöts mellan Miljöpartiet och allianspartierna och som legat till grund för den innevarande mandatperiodens migrationspolitik.
 
– Vi vill möta rasismen med det enda den inte tål – mer öppenhet och humanism, säger Gustav Fridolin.
 
Maria Ferm pekar på betydelsen av att bestämmelsen "synnerligen ömmande omständigheter" ändrats till "särskilt ömmande omständigheter", vilket gjort det lättare för utsatta och sjuka barn att få uppehållstillstånd. Även papperslösas rätt till samma sjukvård som asylsökande har rätt till lyfts fram.
 
Åsa Romson konstaterar att det är ett "lustfyllt" miljöparti som nu samlas till kongress.
 
– Och i dag fick vi ytterligare en glad nyhet, säger hon och syftar på att Miljöpartiet knep ytterligare ett mandat till Europaparlamentent på Socialdemokraternas bekostnad.
 
– Till skillnad från förra gången hade vi turen på vår sida denna gång och vi tangerar vårt rekord när det gäller mandat i Europaparlamentet, säger Åsa Romson.
 
Miljöpartiet presenterar också tre prioriterade frågor som partiet vill driva igenom i en ny regering efter valet:
 
• "Prio klimat", som bland annat handlar om att minska klimatutsläppen.
• "Prio skola". Miljöpartiet vill minska byråkratin och återställa personalen i skolan.
• "Prio jobb". Investeringar för ett hållbart Sverige. Innovationer och hållbara investeringar ska ge tiotusentals nya arbetstillfällen.
 
Oscar Örum