”Välkommen till ett högintressant seminarium i Almedalen med några av Sveriges ledande företrädare för industrin”, heter det i Miljöpartiets införsäljning av det seminarium där en enkät bland 50 svenska industriföretag ska presenteras.  Dessa ledande företrädare är Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO, Helena Stålnert, informationsdirektör SSAB, Stefan Fölster, chefsekonom, Svenskt Näringsliv och Cecilia Fahlberg, ordförande Unionen.

Alltså inte en enda chef eller vd som direkt jobbar med ett företages verksamhet utan en panel bestående av metapersoner.

– Jag håller inte med om din analys. Vår bild är att panelmedlemmarna har bra kunskaper om svensk industri, hur den fungerar och vilka utmaningar den står inför, säger Per Bolund, ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet och moderator för seminariet.

Ska ni inte sikta högre upp i företagsledningarna om ni har ambitionen att skapa relationer med näringslivet, exempelvis med Volvos eller Ericssons vd?
– Helena Stålnert är vice vd i SSAB. Och via vår enkät har vi fått mycket kontakter på företagen. Det här tycker vi är en mycket spännande och intressant panel.

Vad kommer ni fram till i enkäten?
– Vi håller på att sammanställa resultatet.

Är frågor som hållbarhet och omställning som är temat i enkäten?
– Enkäten är öppen. Vi vill höra hur företagen ser på sin tillvaro och de svårigheter och möjligheter de står inför Ofta sitter politikerna på sina kamrar och då tycker är bättre att prata med dem som är berörda, säger Per Bolund.